เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง
รักษาโรค ตา หู คอ จมูก
เปิดบริการ8.00 - 20.00 น.
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงพยาบาล ตา หู คอ จมูก
585 ถ.สิรินธร
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
เว็บไซต์: www.eent.co.th