เป็นบริษัทชาวญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเย็บผ้า/หนัง เป็นผลิตภัณฑ์หุ้มเบาะรถยนต์ ต้องการพนักงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักความก้าวหน้าและมั่นคง ในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้.
สวัสดิการ
1. ยูนิฟอร์มพนักงาน 2. ค่าเดินทาง 3. ค่าเช่าบ้าน 4. ค่าอาหาร 5. ค่าประสบการณ์(บางตำแหน่ง) 6. ค่าฝีมือ(เฉพาะพนักงานเย็บ) 7. รถรับ-ส่ง 8. ค่าตำแหน่ง(บางตำแหน่ง) 9. เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ 10.เงินช่วยเหลือสวัสดิการงานแต่งงาน 11.ค่ากะ 12.งานเลี้ยงประจำปี 13.โบนัสตามผลประกอบการ
zero position th
ติดต่อ
บริษัท โทไค ทริม (ประเทศไทย) จำกัด
150/31 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2
ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
ใช้งานแผนที่