ผู้นำด้านพาหนะสำหรับการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และพาหนะเฉพาะกิจ มากว่า 40 ปี เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กับการบรรเทาสาธารณภัย ที่มีชื่อเสียงจากกลุ่มประเทศทางยุโรป เช่น เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อังกฤษและกลุ่มประเทศทางอเมริกา รวมถึงมีผู้ส่งมอบอุปกรณ์/ชิ้นส่วนอะไหล่ ที่เชื่อถือได้เป็นจำนวนมาก
สวัสดิการ
1. โบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี 2. เบี้ยขยัน 3. กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน 4. สวัสดิการเพิ่มเติม ดังนี้ 4.1 ด้านรักษาพยาบาลนอกเหนือจากสิทธิประกันสังคม 4.2 ตรวจสุขภาพประจำปี 4.3 เครื่องแบบพนักงาน 4.4 เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ (งานบวช, งานแต่ง,คลอดบุตร, งานศพ)
ติดต่อ
บริษัท เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) จำกัด
497 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
เว็บไซต์: http://www.chasesiam.com