กลุ่มบริษัท นักรบสุริยันต์กรุ๊ป SBG. ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ปี 2549 1. บริษัท นักรบบุญทวีคอนกรีต จำกัต 2. บริษัท ส.สุริยันต์ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด 3. บริษัท ทรัพย์ศิลาคอนสตรัคชั่น จำกัด 4. บริษัท อุตสาหกรรมทรายมั่นคง จำกัด โดยผลิตและจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง เช่น คอนกรีตแปรรูปผสมเสร็จ/ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก /บ่อพัก/ลางระบายน้ำ/ทรายทุกชนิด ฯลฯ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ชำนาญการในสายอาชีพ เข้ามาร่วมองค์กรเพื่อพัฒนาธุรกิจให้ครบวงจร และเติบโตตามนโยบายผู้บริหาร
Benefits
1. ชุดยูนิฟอร์ม 2. พักผ่อนประจำปี (พักร้อน) 3. ประกันสังคม 4. โอที 5. โบนัสตามผลประกอบการ 6. สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี 7. บ้านพักพนักงานราคาสวัสดิการ 8. กองทุนกู้ยืม 9. วันลาหยุดกรณีพิเศษ 10. และอื่นๆอีกมากมาย
Contacts
กลุ่มบริษัท นักรบสุริยันต์กรุ๊ป SBG.
234 หมู่ที่ 12
ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210
See Map