บริษัท รันชูบัส จำกัด
เป็นบริษัทนำเที่ยว สำหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
สวัสดิการ
  • -ประกันสังคม
  • -สวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฏหมายแรงงานกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รันชูบัส จำกัด
52/25-26 ห้องเลขที่ 3B ชั้น3 ซอยรามคำแหง 60/4 ถนน รามคำแหง(สุขาภิบาล3)
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.ranchubus.com/