บริษัท รี-ลัค ทราเวล 2011 จำกัด
ผู้ให้บริการรถ Limousine ระดับแนวหน้า กำลังขยายงานและปรับปรุงการให้บริการให้ได้มาตรฐาน
สวัสดิการ
  • เงินเดือนตามประสบการณ์
  • ค่าเข้ากะ
  • ค่าภาษาอังกฤษ
  • ค่าล่วงเวลาประจำวัน
  • มีโบนัสประจำปีตามผลประกอบการของบริษัท
  • สวัสดิการประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รี-ลัค ทราเวล 2011 จำกัด
66-68 ถนนมหานคร
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500