บริษัท พัฒน์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
บริษัทรับเหมาก่อสร้างงานโรงงาน ส่วนใหญ่จะเป็น Sub ให้บริษัทญี่ปุ่น Site งานจะเป็นโรงงานในนิคมแถบชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พัฒน์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
129 ซอยรามคำแหง 26/1
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ใช้งานแผนที่