JobThai
บริษัท เน็ตอีสท์ จำกัด
ซิ้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี - พักร้อนประจำปี - ปรับเงินเดือนประจำปี - ประกันสังคม - เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร - เงินช่วยเหลือเพื่อประกอบพิธีต่างๆ
zero position th
ติดต่อ
บริษัท เน็ตอีสท์ จำกัด
1477 หมู่บ้านศรีวรา-ทาวน์อินทาวน์ ซอยลาดพร้าว94 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.neteast.co.th