บริษัท พี.เอ.ออดิท แอนด์ ลอว์ จำกัด
ดำเนินกิจการเกี่ยวกับรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท-เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, รับจัดทำบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, วางแผนภาษีอากร, งานด้านกฎหมาย
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - ล่วงเวลา - โบนัส - ปรับขึ้นเงินเดือนทุกปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.เอ.ออดิท แอนด์ ลอว์ จำกัด
14/1 ซอยศุภฤกษ์
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310