ร้าน La Mignonne ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์
1 ตำแหน่ง
1.
20 ต.ค. 62
ทีมงาน/ Admin ร้านเสื้อผ้าออนไลน์
pinlocation
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
salary icon
14,500
ติดต่อ
3/29 หมู่ 2 ซอยวัดศรีเรืองบุญ
ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์: 062-724-8883
เว็บไซต์: www.facebook.com/lamignonne.sweetshop
วิธีการเดินทาง
สถานที่สมัครงาน ซอยวัดศรีเรืองบุญ
ใช้งานแผนที่