บริษัท พีเจ พลัสทรี จำกัด
เดิมบริษัทดำเนินธุรกิจด้านโฆษณา จัดกิจกรรมอีเวนน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Staffparty Roadshow Exhibition ฯลฯ และปัจจุบันได้ขนายธุรกิจมาเป็นงาน BuiltIn จึงมึความประสงค์ที่จะรับบุคลากรเพิ่ม เพื่อร่วมเป็นทีมเดียวกันกับเรา
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ AIA - ค่าโทรศัพท์ - โบนัส 5-2% ของยอดขาย - เที่ยวต่างประเทศกับทีมงาน (ตามผลประกอบการบริษัท)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีเจ พลัสทรี จำกัด
800/418 หมู่บ้านธนะสิน 9 ถนนนวมินทร์ 86
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
ใช้งานแผนที่