P.C.Pharmaplus Co., Ltd.
ผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
P.C.Pharmaplus Co., Ltd.
64/5 หมู่ 1 หมุ่บ้านกุลศิริ
ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190