บริษัท Pronto จำกัด
งานวางสาย fiber optic
สวัสดิการ
  • เบี้ยเลี้ยงรายวัน( กรณีออกต่างจังหวัด )
  • ค่าโทรศัพท์( เฉพาะหัวหน้าทีม )
  • ที่พัก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท Pronto จำกัด
เลขที่ 210
ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280