JobThai
เราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักยานยนต์ HONDA และเปิดให้บริการแบบครบวงจร รวมถึงกิจการในกลุ่ม บมจ.ปตท.ให้บริการด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและสินค้าอื่นๆเช่น Cafe Amazon ,7-11,และกิจการในเครือ เช่น โรงเรียนสอนขับรถยนต์,โรงแรมเดอลามูร์
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ค่าตำแหน่ง,ค่าเบี้ยเลี้ยง, เซอร์วิสชารต์, ค่าคอมมิชชั่น
 • วันลากิจ, ลาพักผ่อนประจำปี
 • วันหยุดประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี อื่น ๆ
 • zero position th
  บริษัท บีอาร์วายโมโต จำกัด
  401/18 ถ.สุรนารายณ์
  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
  เครื่องบิน, รถยนต์, รถไฟ