ไพรอนันต์ พาวเวอร์ ดอทคอม เป็นเครื่องหมายการค้า ภายใต้การดูแลของ บริษัท ไพรอนันต์ พาวเวอร์ จำกัด จัดตั้งขึ้นมาเพื่อจัดจำหน่ายสินค้า เกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าร์เซลล์)
เนื่องจากปัจจุบันโลกของเรามีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นในทุกๆ ปี ประกอบกับต้นทุนเชื้อเพลิงที่นำมาใช้ในการผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้านั้น เริ่มจะมีปริมาณลดน้อยลงและยังมีราคาที่สูงขึ้น เราจึงมีแนวคิดที่จะนำพลังงานทดแทนมาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากเหตุผลดังกล่าว จึงได้ก่อตั้ง บริษัท ไพรอนันต์ พาวเวอร์ จำกัด ขึ้นมาเพื่อสนับสนุน ให้มีการใช้พลังงานทดแทน โดยการพึ่งพาตนเอง ในภาคครัวเรือน เกษตรกรรมและวงการอุตสาหกรรม เพื่อช่วยกันลดภาวะโลกร้อนและเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในอนาคต
บริษัท ไพรอนันต์ พาวเวอร์ จำกัด เราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพ รับออกแบบ พร้อมให้คำปรึกษา บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ สำหรับบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงานแบบครบวงจร เพื่อให้ตรงกับความต้องการและงบประมาณของลูกค้า
0 ตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
ติดต่อ
18/7 ถนนร่มเกล้า
แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์: 02-102-6598
เว็บไซต์: www.papower.co.th
ใช้งานแผนที่