บริษัท พาวเวอร์ คอน จำกัด
จำหน่ายวัสดุก่อสร้างประเภท เครื่องตัด ใบตัด เครื่องเจาะ กระบอกเจาะคอนกรีต
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พาวเวอร์ คอน จำกัด
257/16-18
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10800
เว็บไซต์: www.powercon.com
วิธีการเดินทาง
MRT ลงสถานีรัชดา ประตู 1