การให้เช่า การขาย การซื้อขายและการดำเนินงานอสังหาริมทรัพย์
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พฤกปรีชา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
90/2 ม.1
ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ใช้งานแผนที่