Penta Solutions Co.,Ltd.
บริษัท เพ็นต้า โซลูชั่นส์ จำกัด ( Penta Solutions Co.,Ltd ) ก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้คำปรึกษา บริการและพัฒนาระบบควบคุมการผลิตพร้อมกับจัดทำซอฟท์แวร์แพคเกจ ที่เหมาะสมและดีที่สุดให้กับ บริษัทญี่ปุ่นที่ดำเนินกิจการในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตั้งแต่มีอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศญี่ปุ่นจำนวนมากได้เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เราจัดทำและพัฒนาระบบควบคุมการผลิตพร้อมกับจัดทำซอฟท์แวร์แพคเกจที่เหมาะสมและจำเป็นในส่วนการผลิตของลูกค้า เราพิจารณาและนำเสนอระบบซอฟท์แวร์แพคเกจซึ่งมีความต้องการและมีเอกลักษณ์ซึ่งเป็นแบบฉบับของลูกค้าในแต่ละบริษัท ซึ่งเหมาะสม บริษัทญี่ปุ่นที่ดำเนินกิจการในต่างประเทศ และยังจัดทำระบบที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี - ปรับเงินเดือนประจำปี - ค่าเดินทาง - ค่าทำงานล่วงเวลา OT - ประกันอุบัติเหตุ - สามารถเลือกเวลาเข้างานได้ ดังนี้ 7.30 - 16.30, 8.00 - 17.00, 8.30 - 17.30, 9.00 - 18.00, 9.30 - 18.30, 10.00 - 19.00 - ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ หากทำงานเสาร์อาทิตย์สามารถนำมาเป็นวันหยุดชดเชยได้ - วันลาพักร้อน - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Penta Solutions Co.,Ltd.
230 อาคารซีเอส ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เว็บไซต์: www.pentasol.co.th
วิธีการเดินทาง
MRT สถานีสุทธิสาร รถเมล์สาย 517 , 12 , 13 , 136 , 179 , 36 , 36ก , 54 , 73 , 73ก , 117 , 204 , 74 , 74A , 98 , 98A , 158 , 163 , 163A , 163B , 13 , 52B
ใช้งานแผนที่