บริษัท ไรซิ่ง โซลูชั่น จำกัด
ให้บริการ ปรับปรุงแก้ไข บำรุงรักษาเครื่องจักร และระบบการผลิต พร้อมทั้งออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องจักรอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
ที่พัก ชุดทำงาน อุปกรณ์ PPE เบี้ยเลี้ยง กรณีออกทำงาน ตจว.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไรซิ่ง โซลูชั่น จำกัด
299 /4 หมู่2
ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30000
ใช้งานแผนที่