JobThai
JULSAKDI INTERNATIONAL CO.,LTD.
ให้บริการพนักงานขับรถให้แก่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่น
สวัสดิการ
ประกันชีวิต , ประกันสังคม , เงินพักร้อน และ อื่น ๆ
ติดต่อ
JULSAKDI INTERNATIONAL CO.,LTD.
99/122-6
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210