JobThai
บริษัท บัณฑิต เวิลด์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพก่อตั้งเมื่อปี พศ.2552 โดยมีเจริญเภสัช และศูนย์สมุนไพรพิมพาเภสัช ที่มีประสบการณ์ในการผลิตยา สมุนไพรมานานกว่า 20 ปี เป็นผู้ร่วมวิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ อีกทั้งเป็นผู้ผลิตสินค้าภายใต้ เครื่องหมายการค้าตราสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ และ ตราคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ด้วยความตั้งใจจากบริษัท บัณฑิต เวิลด์ จำกัด ที่อยากให้ผลิตภัณฑ์ ยาสมุนไพรมีบทบาทในการดูแลสุขภาพของคนไทย และได้การยอมรับในระดับนานาชาติ ทุกขั้นตอน การผลิตจึงมาจากความใส่ใจ คัดเลือกวัตถุดิบ สมุนไพรที่ดีที่สุด ผสานองค์ความรู้ ด้านเภสัชกรรมแผนไทย และเภสัชกรรมแผนปัจจุบัน ผลิตในโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานGMP ผลิตภัณฑ์ยาทุกขนาน ได้รับการขึ้นทะเบียนยาจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่า จะได้รับประทานยาสมุนไพรที่มีคุณภาพดี มีประสิทธิภาพ ในการรักษาโรค และมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายและสุขภาพ
สวัสดิการ
ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต(ประกันอุบัติเหตุแบบมีค่ารักษา/ประกันสุขภาพ) ค่าอาหารกลางวัน เบี้ยขยัน โบนัสปีระจำปี ยูนิฟอร์ม ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท สิทธิ์วันหยุดประจำเดือน วันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วันต่อปี วันลากิจ / วันลาป่วย / ลาพักร้อน งานเลี้ยงประจำปี ค่าครองชีพ สวัสดิการพนักงาน เค้กวันเกิด 250บาท/คน
ติดต่อ
บริษัท บัณฑิต เวิลด์ จำกัด
888 หมู่16
ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์: http://www.bunditworld.com