JobThai
มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป ไม่ว่าจะเป็นประตู วงกบ บันได ไม้พื้น และงานไม้แปรรูปต่างๆ มามากกว่า 40 ปี บริษัทมีความเชี่ยวชาญทั้งทางผลิตภัณฑ์ไม้จริงและระบบวิศวกรรมไม้ ปัจจุบัน บริษัทมีลูกค้าโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้ความไว้วางใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทอย่างกว้างขวาง ทางบริษัทจึงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่ผลิตอยู่เดิม และคิดค้นสินค้าใหม่ ตลอดจนพัฒนากระบวนการผลิตให้ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ค่าทำงานล่วงเวลา(บางตำแหน่ง) - เงินโบนัสตามผลงาน - ค่ายานพาหนะ(บางตำแหน่ง) - พักร้อน - ลากิจ - อื่นๆตามกฏหมาย
ติดต่อ
บริษัท บำรุงไทยเคหะภัณฑ์ จำกัด
45 หมู่ 18 ถนน พหลโยธิน-ลำลูกกา
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150