บริษัท น้ำใส จำกัด
-นำเข้า ส่งออก จำหน่าย อุปกรณ์ควบคุมภาชนะบรรจุของเหลว, ของแข็ง ก๊าซ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว -รับปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซม อุปกรณ์ควบคุมภาชนะบรรจุของเหลว ของแข็ง ก๊าซ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท น้ำใส จำกัด
128/276 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 25 ยูนิต ไอ ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400