บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการให้บริการสินเชื่อรถบรรทุกมือสอง หกล้อ สิบล้อ มีสาขาให้บริการ 16 สาขาทั่วประเทศ โดยภายในปี 2564 จะมีสาขารวมทั้งสิ้น 20 สาขา ด้วยทุนจดทะเบียน 935,000,000 บาท ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ "เพราะเราเป็นผู้นำบริการด้านสินเชื่อรถบรรทุกมือสองของประเทศ" ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างทีมงานที่มีคุณภาพ มีความชำนาญ เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ และดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีการแบ่งบันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพของพนักงาน " เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ ที่กำลังขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เราจึงต้องการผู้ที่สนใจ ร่วมเติบโตไปด้วยกัน มาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับทีมงานบริษัทไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) "
สวัสดิการ
- ค่าตอบแทน - ค่าครองชีพ - ชุดยูนิฟอร์ม - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักออกต่างจังหวัด - วันลาเพื่อประกอบพิธีศพ - วันหยุดประเพณี - วันลาพักผ่อน - ประกันสังคม - ประกันโควิด - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันอุบัติเหตุ - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - โบนัสตามผลประกอบการ - เงินปรับประจำปี - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน - เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต - อื่นๆ ตามกฏหมายกำหนด
13 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
863/3 ถนนเพชรเกษม
ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000