บริษัท พรรณษา สเปซ จำกัด
ประกอบกิจการมันฑนากร
สวัสดิการ
ตามนโยบายบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรรณษา สเปซ จำกัด
214 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 4
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250