บริษัท พลศธร คอมเพล็กซ์ จำกัด
ประกอบกิจการประเภทการติดตั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เช่น ติดตั้งลิฟต์ หรือทำการติดตั้งต่างๆ ตามไซด์งานตามที่ได้รับมอบหมายงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พลศธร คอมเพล็กซ์ จำกัด
4 ซ.ทานสัมฤทธิ์ 10/3 ถ.ติวานนท์ 38
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000