บริษัท พีวี กรุ๊ป 2012 จำกัด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง งานโครงสร้าง งานเชื่อมทุกชนิด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีวี กรุ๊ป 2012 จำกัด
เลขที่ 48 หมู่ที่ 6
ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000