JobThai
บริษัท โดงยูนกราเวีย (กรุงเทพฯ) จำกัด
ประกอบกิจการผลิตแม่พิมพ์ระบบ กราเวียร์ได้รับการส่งเสริมกิจการผลิตลูกกลิ้งสำหรับพิมพ์หรืออัดลายจากศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน (BOI) สำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศจีน เรามีสาขาทั่วโลกกว่า 120 สาขาและ อีก 3 สาขา ในประเทศไทยและดำเนินกิจการมากว่า 10 ปี ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาไปพร้อมกับเรา
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - พักร้อน - ลากิจ - ค่าอาหาร - ชุดฟอร์มฟรี - เงินค่าความสามารถ - โบนัสสิ้นปี - ปรับเงินเดือนขึ้นทุกปี - วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี - ค่าคอมมิชชัน(ฝ่ายขาย) - ค่าเสื่อมสภาพ +ค่าน้ำมันรถยนต์(ฝ่ายขาย)
ติดต่อ
บริษัท โดงยูนกราเวีย (กรุงเทพฯ) จำกัด
30/19 หมู่ 1 ถ.เจษฎาวิถี นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000