PDS Foods Co., Ltd.
จำหน่ายสินค้าเกษตรให้กับโรงงานและบริษัทต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สวัสดิการ
-โบนัสประจำปี -ที่พัก -ชุดฟอร์ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
PDS Foods Co., Ltd.
3/4 หมู่ที่ 2
ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140