ประกอบกิจการเกี่ยวกับการซ่อมแซม ตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องจักร สำหรับอุตสาหกรรม เคมี-ปิโตรเคมี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนาพงศ์ เอ็นจิเนียริ่ง
72 ถนนสุขุมวิท 16
ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
เว็บไซต์: http://www.panapong.co.th
ใช้งานแผนที่