บริษัท รักชาวนา จำกัด
ดำเนินธุรกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
สวัสดิการ
  • - สมัครทาง E-mail
  • - สมัครผ่าน JobThai
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รักชาวนา จำกัด
370 M.15 T.Rop
ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย