เครือบริษัทนานาพรรณ ก่อเกิดจากการเล็งเห็นความต้องการของตลาด ที่เพิ่มมากขึ้นพร้อมต้องการขยายฐานการผลิตให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันประกอบไปด้วย กลุ่มบริษัท ดังนี้ บริษัท นานาพรรณ เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ดำเนินธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครอบคลุมเกือบทุกประเภท ในรูปแบบของการขายส่ง โดยผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ บริษัท นานาพรรณ อกรี-เทรด จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบคุณภาพให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตอาหารสัตว์ และใช้ผสมในสูตรอาหารของฟาร์มปศุสัตว์ทั่วประเทศไทย บริษัท ธัญญทิพย์ อินเตอร์เทรด จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทุกประเภท โดยมุ่งเน้นตลาดภายในประเทศ เครือบริษัทนานาพรรณ ปัจจุบัน เครือบริษัทนานาพรรณ ได้สร้างโรงงานแห่งใหม่ที่ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยนำเอาเทคโนโลยีและวิทยาการที่ทันสมัยมาใช้ ทำให้สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังสามารถควบคุมคุณภาพให้ตรงตามมาตรฐานสากลอาทิ GMP, HACCP สามารถส่งออกสินค้าไปจำหน่ายได้ทั่วทุกมุมโลก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
เครือบริษัทนานาพรรณ
1150-1158 ถนนทรงวาด
แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
เว็บไซต์: www.nanapanagri.com/th/