JobThai
บริษัท เจมส์ พรีซิสชั่น จำกัด เป็น บริษัท โรงกลึงที่มีความเที่ยงตรงสูง ผลิตชิ้นส่วนที่มีคุณภาพสูงสุดสําหรับหลายอุตสาหกรรมรวมถึง ยานยนต์, ผู้ผลิตอุปกรณ์และระบบอัตโนมัติ เจมส์ พรีซิสชั่น เป็น บริษัท ที่มีเสถียรภาพมากในช่วงการระบาดของโควิดเราไม่ได้ลดพนักงานของเรา เรายังคงจ้างงานในทุกตําแหน่ง เราเพิ่มอุปกรณ์ใหม่เป็นประจําเพื่อให้ทันกับความต้องการใช้งานบนเครื่องจักร เราไม่สนใจที่จะเป็น บริษัทใหญ่ที่สุด แต่เราต้องการเป็นบริษัทสิ่งที่ดีที่สุด, ดูแลพนักงานของเราและลูกค้าคือสิ่งสําคัญที่สุดของเรา
สวัสดิการ
- สถานที่ทำงาน ติดแอร์ - เครื่องแบบพนักงาน - ค่าทำงานล่วงเวลา - เบี้ยขยัน - ค่ากะ - โบนัส - การขึ้นเงินเดือน - พักร้อนประจำปี - เที่ยวประจำปี หรือ เลี้ยงประจำปี - ตรวจสุขภาพประจำปี - ประกันสังคม - การฝึกอบรมและพัฒนา
ติดต่อ
บริษัท เจมส์ พรีซิสชั่น จำกัด
636/8 หมู่ที่ 3 ถนนพุทธรักษา
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
วิธีการเดินทาง
รถเมลล์สาย 25 รถสองแถวสาย คลองเก้า - แพรกษา, ปากน้ำ - นิคมบางปู, พฤกษา 15(บางปู), ซอยมังกร, หนามแดง