JobThai
บริษัท โดงยูน เพลท เมคคิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ประกอบกิจการผลิตแม่พิมพ์ระบบกราเวียร์ (GRAVURE) สำหรับพิมพ์หรืออัดลาย
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -ค่าเบี่ยขยัน -ค่าอาหาร -เงินรางวัลประสิทธิภาพการทำงานประจำเดือน -เงินรางวัลพิเศษช่วงอบรมและทดลองงาน(สำหรับพนักงานเข้าใหม่) -โบนัสประจำปี -ค่าคอมมิชชั่น
zero position th
ติดต่อ
บริษัท โดงยูน เพลท เมคคิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
156 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180