เราคือผู้เชี่ยวชาญด้าน อุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉิน, เครื่องมือแพทย์, รถพยาบาล, การอบรมฯ
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • โบนัสตามผลประกอบการ
0 ตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
ติดต่อ
143,143/1 ถนนบรมราชชนนี
แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์: 02-434-8254