บริษัท พี แอนด์ เค แทรเวล ดีไซน์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี แอนด์ เค แทรเวล ดีไซน์ จำกัด
1009/6 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.pandktraveldesign.com
วิธีการเดินทาง
BTS ต่อ BRT รถประจำทางสาย 205