เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี พศ. 2538 เป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
สวัสดิการ
1.ค่าล่วงเวลา (บางตำแหน่ง) 2.ค่ากะ(บางตำแหน่ง) 3.เบี้ยขยันรายวัน 4.ค่า INCENTIVE(บางตำแหน่ง) 5.ประกันสังคม 6.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 7.ปรับค่าจ้างประจำปี(ตามนโยบายบริษัทฯ) 8.การฝึกอบรมฟรี 9.สวัสดิการหอพักพนักงาน(บางตำแหน่ง) 10.วันลาพักร้อน 6 วัน 11.ลากิจ 12.ชุดยูนิฟอร์มฟรี(ผ่านทดลองงาน) 13.เงินพิเศษตามผลประกอบการ
ติดต่อ
บริษัท สุนีย์อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
99 ม.21 ถ.บางพลี-ตำหรุ
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ใช้งานแผนที่