บริษัท พัชชาวิศวกรรม จำกัด
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งเน้นการทำงานในแบบยุคสมัยใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจอย่างรวดเร็ว ทางบริษัท ฯ กำลังค้นหาบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความกระตือรือร้น เพื่อเข้าร่วมเป็นทีมงานบริษัทฯ และพร้อมที่จะเจริญเติบโตก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน โดยมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ การบริหารการจัดการ ทักษะทุกด้าน และทัศนคติของบุคลากรภายในองค์กรอย่างดีที่สุด เพื่อให้ทีมงานทุกคนมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน รวมถึงทัศนคติที่ดีต่อไปในอนาคต เพื่อให้ทุกก้าวของการเติบโตของเรา เป็นก้าวเดียวกับการเติบโตของคุณ
สวัสดิการ
ประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปี (ทำงานครบ 1 ปี) วันหยุดตามประเพณี 13 วัน โบนัส (ตามผลประกอบการบริษัท) ปรับเงินเดือนประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พัชชาวิศวกรรม จำกัด
521/2
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000