ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พ. ธวัชชัยคอนกรีต จำกัด
69/2 หมู่ที่ 2
ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ใช้งานแผนที่