บริษัท พอร์ต เร้นทัล จำกัด
ให้บริการเช่าเครื่องจักร
สวัสดิการ
ค่าเบี้ยเลี้ยง,ประกันสังคม,โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พอร์ต เร้นทัล จำกัด
420/10 ถ.กาญจนาภิเษก
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250