บริษัท พีเคที ฟู้ด เทรดดิ้ง จำกัด
เราเป็นบริษัท ผู้ผผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าแปรรูปทางการเกษตร ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย มีโรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เรามีเป้าหมายที่จะยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานในเรื่องของความสะอาด และปลอดภัย เราต้องการทีมงานสำหรับการเปิดโรงงานแห่งใหม่ในเครือธุรกิจ ที่ศรีราชา กระบวนการผลิตใหม่และทีมงานใหม่เหมาะกับคนที่มองหาโอกาส และการทำงานที่มุ่งเน้นคุณภาพ
สวัสดิการ
- โบนัส - เบี้ยขยัน - อาหารกลางวัน - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีเคที ฟู้ด เทรดดิ้ง จำกัด
9/100 ถนนรังสิต-นครนายก 34/1
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130