XAVI TECHNOLOGIES (THAILAND) CO.,LTD.
บริษทั ซาวี่ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ชิโคนี กรุ๊ป จำกัด ประเทศไต้หวัน บริษัทเป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในด้านโฟโตคอนดักเตอร์ไฟเบอร์ (Photoconductor Fiber) ความเร็วสูง อุปกรณ์เรสสิเด็นเกตเวย์ (Residential Gateway) และผู้จัดจำหน่าย IP Set-Top Box
สวัสดิการ
- ค่าเดินทาง - ค่าอาหาาร - เบี้ยขยัน - โบนัสประจำปี - ยุนิฟอร์ม
10 ตำแหน่ง
ติดต่อ
XAVI TECHNOLOGIES (THAILAND) CO.,LTD.
82 Moo 4 Tha Kham
ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130