JobThai
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เคมีภัณฑ​์ เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ และสารเคมีอันตราย เราเปิดดำเนินการมามากกว่า 3 ปี แล้ว มีฐานลูกค้าที่มั่นคง และเป็นบริษัทที่ได้รับความเชื่อถือจากทั้งภาค รัฐ และเอกชน
สวัสดิการ
- วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน - ลาป่วย ลาหยุด ลากิจ - สวัสดิการสินค้าบริษัท - มีอาหารและน้ำดื่มให้แก่พนักงาน - วันหยุดลาพักร้อน - คอมมิชชั่นรวมของบริษัท - การปรับตำแหน่งและเงินเดือนประจำปี - วัดกันที่ความสามารถและประสบการณ์
ติดต่อ
Inthira Chemicals Co., Ltd.
ตึก G Tower ชั้น 30 33/4 ถนน พระราม 9 แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 12000
เว็บไซต์: https://www.inthirachemicals.com
วิธีการเดินทาง
- รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีพระราม 9 - รถประจำทาง: ถนนรัชดาภิเษกสาย 73, 136, 137, 158, 163, 172, 179, 185, 206, 514, 517, 528, 529. ถนนพระราม 9 สาย 137, 158, 163, 168, 171, 179, 517, 528, 551. ถนนอโศก-ดินแดง สาย 73, 73ก, 98, 168, 171, 172, 514, 529, 551. - รถตู้ประจำทางอื่นๆ