บริษัทไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปภายใต้เครื่องหมายการค้า "ไฮคิว" และ "โรซ่า" ต้องการรับสมัคร
สวัสดิการ
- ชุดยูนิฟอร์ม - เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ปรับเงินประจำปี - โบนัส (ตามผลประกอบการ) - สิทธิซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทราคาพนักงาน - เลี้ยงวันเกิดพนักงานประจำเดือน+เลี้ยงปีใหม่ประจำปี - ตรวจสุขภาพประจำปี - เงินช่วยเหลือกรณีฌาปณกิจ - ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - อบรมและดูงาน (ทั้งในและต่างประเทศ) - ค่าน้ำมัน (บางตำแหน่ง) - ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง) - ค่าคอมมิชั่น (บางตำแหน่ง) - รถรับ-ส่ง (เฉพาะสาขาโรงงาน) - มีสวัสดิการส่งเสริมสุขภาพให้พนักงาน (ทุกเย็นวันจันทร์ -อังคาร T25 และทุกเย็นวันศุกร์มีโยคะ )
16
ติดต่อ
บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
16/17 ม.7 ซอยวัดสลุด ถ.บางนา-ตราด กม.9
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: http://www.hiqfood.com
ใช้งานแผนที่