บริษัท ซี.เอ็ม. จำกัด เป็นผู้พัฒนาระบบ Automation ในภาคธุรกิจ น้ำมันและก๊าซ มาเป็นเวลากว่า 27 ปี ให้กับบริษัท ชั้นนำด้านธุรกิจน้ำมัน เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นต้น รวมทั้งระบบ Automation ในโรงงานอุตสาหกรรม ขณะนี้ บริษัทฯ กำลังขยายงาน ต้องการบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ เข้าร่วมงาน โดยมีตำแหน่ง ดังนี้
Benefits
 • โบนัส
 • เบี้ยเลี้ยงทำงานต่างจังหวัด
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • Contacts
  บริษัท ซี.เอ็ม. 7 จำกัด
  26/58 ซอยกิ่งแก้ว 62/2 ถนนกิ่งแก้ว
  ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  See Map