JobThai
N&N FOODS CO., LTD.
บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น ฟูดส์ จำกัด ดำเนินงานกว่า 30 ปี ผลิตอาหารทะเลกึ่งสำเร็จรูปแช่แข็งส่งออก เช่น กุ้งชุบขนมปัง ซาลาเปา ขนมจีบ ขนมครกญี่ปุ่น และอื่น ๆ อีกมากมาย ไปยังประเทศญี่่ปุ่น และแถบเอเชีย ด้วยความมุ่งมันในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ บริษัทฯได้พัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่องและมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นมากมาย ตามร้านค้า ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ บริษัทฯ มีแผนการขยายตลาดไปยังแถบยุโรป เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้มากขึ้น
Benefits
 • โบนัสประจำปี
 • การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 • ค่าตำแหน่ง
 • ท่องเที่ยว
 • เบี้ยขยัน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี / ตรวจสุขภาพก่อนเข้างานฟรี
 • ข้าวฟรีกับข้าวราคาถูก
 • รถรับ-ส่ง พนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือต่าง ๆ
 • ยูนิฟอร์ม / อุปกรณ์ในการทำงาน
 • งานเลี้ยงปีใหม่
 • เบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถานที่/ทำงานต่างประเทศ / ต่างจังหวัด
 • ลาพักผ่อนประจำปี สูงสุด 12 วัน
 • รายเดือน ลากิจได้รับค่าจ้าง 7 วัน/ปี
 • เงินรางวัลพนักงานดีเด่น 2,500 / 5,000 / 10,000 บาท
 • รางวัลทองคำสำหรับพนักงานทำงานมานาน
 • ค่าร้อน / ค่าปากกา / ค่าเข้างานเช้า
 • ซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาพนักงาน
 • ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ ส่วนสำนักงานเข้าเวลา 8.00 - 17.00 ส่วนไลน์ผลิตเข้าเวลา 06.00 น.(หยุดวันอาทิตย์) ไม่มีเข้ากะ
 • ตำแหน่ง Supervisor ขึ้นไปได้วันหยุดเพิ่ม 2 วัน/เดือน (ตามเงื่อนไข)
 • Contacts
  N&N FOODS CO., LTD.
  5/7-8, 5/10 หมู่ 4 ถนนสายเศรษฐกิจ
  ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000