บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 ได้ดำเนินการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ประดับรถยนต์หลายชนิด ในชื่อแบรนด์ "TFP"
สวัสดิการ
- ชุดยูนิฟอร์ม - เบี้ยขยัน - OT - ทำงานเสาร์เว้นเสาร์ - โบนัส ปรับขึ้นค่าจ้างประจำปี - กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่าโทรศัพท์มือถือ (บางตำแหน่ง) - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - ของขวัญวันเกิดพนักงาน - สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพนักงาน - รางวัลอายุงาน - สวัสดิการเงินช่วยเหลือ กรณี แต่งงาน,บวช,คลอดบุตร,ทุนการศึกษาบุตร,บิดามารดา-คู่สมรส เสียชีวิต - วันหยุดตามประเพณี - กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ - กองทุนเงินกู้ยืม
ติดต่อ
บริษัท เดอะไฟน์ อินเตอร์เทรด จำกัด
1417 ถ.สุขสวัสดิ์ ซ.สุขสวัสดิ์ 26 (สำนักงานใหญ่)
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
เว็บไซต์: http://www.tfpthailand.com
ใช้งานแผนที่