บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด เป็นบริษัทผลิตลวดทองแดง และสายไฟฟ้า มีความยินดีที่จะรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อก้าวไปกับพร้อมกับเราในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี - เงินทุนการศึกษาบุตร - เครื่องแบบพนักงาน - กองทุนสวัสดิการพนักงาน - ฝึกอบรม & พัฒนาบุคคลากร - งานปีใหม่ - ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมัน - ค่าที่พัก ( กรณีออกต่างจังหวัด ) - เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจได้แก่ บิดา มารดา ภรรยา สามี บุตร - ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย - ของขวัญแต่งงานและคลอดบุตร - ค่ารักพยาบาล - ท่องเที่ยวประจำปี - กิจกรรมของบริษัท เช่น กีฬา งานทำบุญ เลี้ยงอาหาร
10 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด
88/8-9,99/9 ม.2
ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230
เว็บไซต์: http://www.veninecable.com
ใช้งานแผนที่