JobThai
ได้ดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ ตามโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมถึงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้กับโรงงานต่างๆ ในเขตพื้นที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน ในลักษณะของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration Combined Cycle Plant) โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายกำลังการผลิตติดตั้งรวม 215.58 เมกะวัตต์และไอน้ำ 90 ตันต่อชั่วโมง และจัดตั้งบริษัทย่อย 2 แห่ง ซึ่งได้แก่ บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด ตั้งอยู่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ลำพูน และ บริษัทสหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด ตั้งอยู่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ตามโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Very Small Power Producer: VSPP) ในลักษณะของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง เช่น เศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร จึงมีความประสงค์เปิดรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า
สวัสดิการ
 • ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • ประกันสุขภาพ (สวัสดิการนอกเหนือจากประกันสังคม)
 • ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (บางตำแหน่ง)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5%
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือด้านสายตาและทันตกรรม
 • เงินช่วยเหลือการมาทำงาน
 • เงินช่วยเหลือรับขวัญบุตร
 • เงินช่วยเหลืองานศพ
 • เงินช่วยเหลือแต่งงาน
 • เงินช่วยเหลืออุปสมบท
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินประจำปี
 • งานกีฬา
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
 • ค่าทำงานกะ (สำหรับพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานเป็นกะ)
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ
 • ค่าเดินทาง
 • ค่าโอนย้ายถิ่นฐาน
 • ค่าที่พัก (ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่)
 • สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
 • การฝึกอบรมพัฒนา
 • ลักษณะงานแบบยืดหยุ่น (Hybrid)
 • ติดต่อ
  บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) กลุ่ม ราช กรุ๊ป
  636 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา
  ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
  เว็บไซต์: http://www.sahacogen.com