JobThai
ผลิต และ จำหน่ายเหล็กรูปพรรณประเภทต่างๆ เช่น ตัวซีในงานก่อสร้าง, ท่อเหล็กกลม,ท่อเหล็กเหลี่ยม, เหล็กแผ่น, ฯลฯ ดำเนินกิจการมากกว่า 15 ปี
สวัสดิการ
 • เงินรางวัลพิเศษต่อปี
 • เงินปรับประจำปี โบนัสประจำปี
 • เงินประจำตำแหน่ง
 • ค่าคอมมิชชั่น
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าน้ำมันรถ
 • งานปีใหม่
 • กีฬาสี
 • พักร้อน
 • ฌาปนกิจสงเคราะห์
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • ท่องเที่ยวประจำปี ฯลฯ
 • 9 ตำแหน่ง
  ติดต่อ
  บริษัท ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด (กลุ่มบริษัท รัชดาวัสดุก่อสร้าง)
  29/9,29/14 หมู่ 3
  ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
  เว็บไซต์: http://www.rcmsteelgroup.com